BDSM

Bdsm is een seksuele voorkeur en een vorm van seksuele expressie die met wederzijdse toestemming gebruikmaakt van fysiek opgelegde beperkingen, intense zenuwprikkels en het fantaseren over machtsverhoudingen en het spelen van een machtsrollenspel. Het Nederlandse woord (zelfstandig naamwoord en afkorting) is ontleend aan het Engelse acroniem BDSM, dat staat voor Bondage and Discipline (BD), Dominance and Submission (DS) en Sadism and Masochism(S&M or S/M).

Gezamenlijk geven deze een beeld van de verschillende onderdelen die sadomasochisme kan bevatten: bodagen (het verminderen van de bewegingsvrijheid van de partner middels bijv. touw, boeien of restrictieve kleding), discipline (het geven van opdrachten, eventueel met echte of gespeelde bestraffing), dominantie en submissie (het uitoefenen van of zich onderwerpen aan macht, vaak in de vorm van rollenspel) en sadomasochisme (het genieten van het veroorzaken of ondergaan van pijn. De term komt uit de samentrekking van sadisme en masochisme). Veel “sadomasochisten” of “bdsm’ers” voelen zich meer tot de ene categorie aangetrokken dan tot de andere, en voorkeuren lopen ook veel door elkaar heen, met verschillen die vaak eerder gradueel zijn dan absoluut. Bdsm omvat een breed spectrum aan activiteiten, interpersoonlijke relatievormen en subculturen.

Wat zou je willen weten?
Waar kan ik je mee helpen?